TEKNISK

RINGMUR
BTA

Brutto areal -
areal inkludert yttervegger

STØRSTE BREDDE

På tvers av hoveddragere i takverk  med  utbygg -
hele hyttekroppens mål

BRA

Oppvarmet bruksareal -
innenfor omsluttede vegger

STØRSTE LENGDE

På langs av hoveddragere i takverk  med  utbygg -
hele hyttekroppens mål

BYA

Bebygd areal - det arealet som
bygningen opptar i terrenget

MØNEHØYDE

Gjennomsnittlig opparbeidet tomtehøyde til  toppen av mønet

Johan Knudtzens gate 25,

9900 Kirkenes

Troms og Finnmark fylke

  • Pasvikhytta

Hovednummer: (+47) 922 00 611

(+47) 951 76 875

(+47) 958 25 014

(+47) 482 13 630

Pasvik_logo_negativ.png

© 2020 Prodata Design

RE60 Rett element