TEKNISK

BTA - Bruttoareal
BTA - Bruttoareal

BTA er arealet av hele fritidsboligen. Fra utvendig reisverk.

press to zoom
BRA - Bruksareal
BRA - Bruksareal

BRA er arealet innvendig i fritidsboligen, altså fra innvendig reisverk.

press to zoom
BYA - Bebygd areal
BYA - Bebygd areal

BYA er det arealet bygningen opptar av tomtens areal. Dette gjelder alt man ser ovenfra, med takutstikk. BYA brukes også til og se på utnyttelsesgrad fritidsboligen har, og hva som er tillatt i det området tomten ligger på.

press to zoom
illustrasjon-forklaring
illustrasjon-forklaring
press to zoom
loft
loft
press to zoom
RINGMUR
RE60 Rett element
RE60 Rett element
press to zoom
RE36 RS Rett forside
RE36 RS Rett forside
press to zoom
RE45 Rett element
RE45 Rett element
press to zoom
RE35 Rett element
RE35 Rett element
press to zoom
Ringmur og såleblokk
Ringmur og såleblokk
press to zoom
RE36 RS Miljø
RE36 RS Miljø
press to zoom
Ringmur og såleblokk
Ringmur og såleblokk
press to zoom
BTA

Brutto areal -
areal inkludert yttervegger

STØRSTE BREDDE

På tvers av hoveddragere i takverk  med  utbygg -
hele hyttekroppens mål

BRA

Oppvarmet bruksareal -
innenfor omsluttede vegger

STØRSTE LENGDE

På langs av hoveddragere i takverk  med  utbygg -
hele hyttekroppens mål

BYA

Bebygd areal - det arealet som
bygningen opptar i terrenget

MØNEHØYDE

Gjennomsnittlig opparbeidet tomtehøyde til  toppen av mønet